Nu är det allvar med sjön Tämnaren!

Lägsta vattennivån på åratal, helt igenväxt samtidigt som Uppsala börjat ta vatten.

 

Tycker alla vi som läser här ska börja ryta till innan sjön är ett träsk.

Gå med alla i FB gruppen Tämnarens vatten där man kan sätta sig in mera i hur sjön utvecklas!